คอนโดเชียงใหม่ระดับพรีเมี่ยม “The New Concept Serenity” สำหรับ Life Style ผู้สูงอายุยุคใหม่

การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโดเชียงใหม่นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องด้วยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Continue reading