Category: การลงทุน

นักลงทุนจีนกลับมาฟื้นอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่ ในด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในเชียงใหม่ คนจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมากกว่าลูกค้าที่เป็นคนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถ้าหากพิจารณาจากจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

10 ช่องทางทำเงินชั่วคราวกับที่ดิน รับมือภาษีที่ดินรูปแบบใหม่ ในปี 2018

อีกไม่นานในประเทศของเรา จะมีการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาใช้ โดยจะมีผลต่อผู้คนที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ใดๆก็ตาม อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเป็นประจำในทุกๆปี ซึ่งภาษีที่โดนหนักที่สุดก็คือ “ภาษีที่ดินเปล่า” ซึ่งไม่ทำประโยชน์อะไรเลย ซึ่งในเชียงใหม่เราพบว่ามีที่ดินลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมากครับ

Continue reading